....

 

ΩΡAΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00 - 12:00   11:00 - 12:00   11:00 - 12:00
17:00 - 18:00   17:00 - 18:00   17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00
19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 19:15 - 20:15
  20:30 - 21:30   20:30 - 21:30  

 

Ιδιαίτερα μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τον ενδιαφερόμενο ή και με βοηθό. Στόχος τέτοιου τύπου προγραμμάτων, ειναι ο μαθητής να καταλάβει γρήγορα και με σαφήνεια τι ειναι το JKD, να εξοικιωθεί με αυτό και έπειτα να συμμετέχει ενεργά στη φιλοσοφία και στις "ιδέες" του Bruce Lee.

 

 

Brucelee-jkd.com - Association of Jeet Kune Do by Bruce Lee - Under the copyright of World Jeet Kune Do Federation, U.S.A.

Official school of Jeet Kune Do in Greece since 1981 - Instructor: K.Lykourgos Χ.Lykourgos

Athens, Greece, Polyla 43 & Lykoudi 8, Ano Patisia